Huisartsen Wijchen-Zuid

Welkom op de website van huisartspraktijk Wijchen Zuid. Wij zijn geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Nieuwsberichten

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd. Op deze homepage staan de meest actuele nieuwsberichten. Meer berichten vind u onder de rubriek nieuws.

 

Labuitslagen

Heeft u bloed laten prikken, u kunt na 1 week op het patiëntenportaal kijken voor de uitslag of u kunt de assistente bellen voor de uitslag.

Druk op de zorg

Op dit moment is de druk op de zorg hoog, niet alleen in het ziekenhuis, maar ook op de huisartsenpraktijk. Het kan zijn dat u langer dan gebruikelijk moet wachten totdat u een assistente aan de lijn krijgt. Wilt u op een snelle manier een afspraak maken of antwoord op uw vraag? meldt u dan aan voor ons patientenportaal. U kunt dan zelf een afspraak maken of een vraag aan uw huisarts stellen. Tevens kunt u uw eigen dossier of uw (bloed)uitslagen inzien. Het  kan zijn dat u niet op korte termijn bij uw eigen huisarts terecht kunt. Wilt u graag een afspraak bij uw eigen huisarts, meldt dit bij de assistente. De kans is dan wel dat u dan een langere wachttijd heeft.

Beeldbellen en thuismonitoring;

Sinds de corona pandemie hebben wij de mogelijkheid voor beeldbellen. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding. Zo kunnen wij veilig een videoconsult voeren, als u bijvoorbeeld covid gerelateerde klachten heeft, of om andere reden niet naar de praktijk wil of kan komen. u kunt hiervoor een afspraak maken met de assistente. Overigens kunnen bij vragen over huidproblemen ook beveiligd foto’s naar ons gestuurd worden, die vervolgens door een van de huisartsen beoordeeld worden en advies geven.

 

Ook is er de mogelijkheid om met apparatuur van de praktijk thuis de bloeddruk of glucosewaardes te monitoren, en daarover digitaal of telefonisch, met de betreffende zorgverlener, verder beleid af te spreken.

Ikgeeftoestemming.nl

Er is een mogelijkheid om uw huisarts te laten weten of u andere zorgverleners toestemming geeft uw elektronisch dossier in te zien, of niet.

Wij  laten hierover de keuze aan u.

U kunt meer hierover lezen op de site www.ikgeeftoestemming.nl, of in de folder die bij de assistente verkrijgbaar is. U kunt via de assistente of de genoemde site uw keuze aangeven.

Verwijzing achteraf niet meer gehonoreerd

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken, uit eigen beweging, een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Tarieven huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg zijn verzekerd in het basispakket en worden niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het (verplicht) eigen risico. Voor meer informatie over de verschillende huisartsentarieven verwijzen wij u naar de website www.nza.nl.

Dietiste

Er werkt op maandag een dietiste in onze praktijk; A. Kortland. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding bij o.a. diabetes mellitus, gewichtsreductie, prikkelbare darmsyndroom. Zij werkt voor Astrid Holweg, contactgegevens van haar kunt u vinden op; www.astridholweg.nl.

 

Contact en praktijkinformatie

Huisartspraktijk Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 024 - 352 35 79

Alle praktijkinformatie