Nieuwsberichten

De informatie op de site wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd.

 

Pensionering dokter Ubachs

Dokter Ubachs is per 1 juli met pensioen gegaan na 30 jaar werk in de huisartspraktijk in Wijchen Zuid. Wij zijn hem dankbaar voor zijn oprechte betrokkenheid bij de medewerkers en de patienten, zijn enthousiaste en positieve bijdrage om samen goede huisartsenzorg aan te bieden. Met het team zetten wij de vertrouwde zorg voort en hopen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Uitslagen van bloed- en urine onderzoek, echo’s en röntgenonderzoek

In principe verwachten wij dat onze patiënten zelf bellen naar de praktijk om de uitslagen op te vragen, tenzij dit anders is afgesproken tijdens het consult. Nog makkelijker is wanneer u een account aanmaakt op het patiëntenportaal, via deze site. U heeft dan de mogelijkheid om uitslagen en het daarbij behorende advies of vervolgbeleid. U hoeft dan de assistente niet te bellen en kunt kijken op een voor u geschikt moment. Een andere mogelijk die u dan heeft is zelf online een afspraak te maken.

 

Herhaalrecepten via de apotheek

Service Apotheek van Poppel:

  1. De app van Service Apotheek -> of telefoonnummer 085-1305811 als u in het bezit bent van een herhaalnummer (deze staat op het etiket van uw medicijndoosje).
  2. Uw vaste medicijnen automatisch herhalen? Aanmelden Herhaalservice

Service Apotheek Wijchen-Zuid:

  1. De app van Service Apotheek -> of telefoonnummer 085-0046673 als u in het bezit bent van een herhaalnummer (deze staat op het etiket van uw medicijndoosje).
  2. Uw vaste medicijnen automatisch herhalen? Aanmelden Herhaalservice

U kunt uw medicijnen twee werkdagen na de bestelling ophalen bij de apotheek of zodra u een afhaalbericht heeft ontvangen van uw apotheek.

Verwijzing achteraf niet meer gehonoreerd

Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Spreekuurtijden assistentes

De spreekuurtijden van de assistentes zijn uitgebreid en is er meer keuze bij het maken van een afspraak met de assistente.

Herhaalreceptuur

Voortaan kunt u herhaalreceptuur aanvragen via e-mail. U dient zich eerst te registreren voordat u een herhaalrecept kunt aanvragen. Let wel op: De praktijk moet eerst akkoord geven voor uw registratie, daarna kunt u pas een herhaalrecept aanvragen.

Tarieven huisartsenzorg

De kosten van huisartsenzorg zijn verzekerd in het basispakket en worden niet in mindering gebracht op het eigen risico. Laboratoriumonderzoeken en vervolgonderzoeken in het ziekenhuis, aangevraagd door de huisarts, vallen wel onder het verplicht eigen risico. Voor meer informatie over de verschillende huisartsentarieven verwijzen wij u naar de website www.nza.nl.

POH GGZ

Twee POH GGZ (praktijk ondersteuners geestelijke gezondheidszorg) hebben ons team versterkt. Het betekent dat wij voor minder gecompliceerde psychische vragen u binnen de praktijk begeleiding kunnen bieden. Beide POH GGZ, Mw. M. Schuwer en Hr. M. Meems, hebben ruime ervaring in de psychische hulpverlening. Zij werken op maandag en vrijdag.

De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden dus niet verrekend met uw eigen risico. Wel is een doorverwijzing van een van de huisartsen nodig.

Diëtiste

Er werkt op maandag een diëtiste in onze praktijk; Adrienne Kortland. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding bij o.a. diabetes mellitus, gewichtsreductie, prikkelbare darmsyndroom. Zij werkt voor Astrid Holweg, contactgegevens van haar kunt u vinden op; www.astridholweg.nl.

Ikgeeftoestemming.nl

Er is een mogelijkheid om uw huisarts te laten weten of u andere zorgverleners toestemming geeft uw elektronisch dossier in te zien, of niet.

De veiligheid voor uw privacy zal wat dit aangaat nog aangetoond moeten worden. Wij willen daarom wat dit betreft geen advies hierover geven maar laten de keuze aan u.

U kunt meer hierover lezen op de site www.ikgeeftoestemming.nl, of in de folder die bij de assistente verkrijgbaar is. U kunt via de assistente of de genoemde site uw keuze aangeven.

Contact en praktijkinformatie

Huisartspraktijk Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 024 - 352 35 79

Alle praktijkinformatie