Praktijkinformatie

Adresgegevens

Huisartsen Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

Telefonische bereikbaarheid

Wij maken gebruik van een telefonisch spreekuur, waarbij u wordt teruggebeld door de huisarts of praktijkondersteuner. U kunt hiervoor een afspraak maken met een van onze assistentes.

Telefoon: 024 – 641 14 41
Avond/weekend: 024-352 35 79

Spreekuurtijden

Spreekuur houden wij volgens afspraak. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden daarvan. Dit is om een adequate planning te kunnen doen waarbij er voldoende tijd is voor uw vraag/vragen. Een andere belangrijke motivatie voor het vragen naar de reden voor het consult, is dat de assistente een afweging kan maken over de mate van urgentie van uw klacht. Hiermee willen wij waarborgen dat mensen die dezelfde dag medische zorg nodig hebben, die ook altijd zullen krijgen. Vanzelfsprekend is de assistente, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met de informatie om te gaan.

Inschrijven in de praktijk

De praktijk is geopend voor mensen die nieuw in Wijchen komen wonen op de postcode 6605, en voor de dorpen Balgoij, Niftrik en Batenburg.

Vakanties

Onze praktijk sluit niet in de vakantieperiode. Het kan wel voorkomen dat door afwezigheid van vaste medewerkers, ons team versterkt wordt door waarnemend huisartsen, om voldoende spreekuurtijd te kunnen bieden.

Herhaalreceptuur

Er zijn diverse mogelijkheden voor het bestellen van herhaalreceptuur; de voorkeur gaat uit naar het zoveel mogelijk bestellen van de medicatie bij de controles op de praktijk. Daarnaast kunt u bellen op de receptenlijn en de aldaar gevraagde gegevens inspreken. De medicatie ligt dan 2 werkdagen later klaar bij een van de apotheken in Wijchen. Hieronder kunt u digitaal herhaalmedicatie aanvragen.

>> Herhaalrecept aanvragen.

E-consult

U kunt per e-mail eenvoudige vragen aan de assistente of huisarts stellen, klikt u daarvoor op de balk hiernaast. Wij streven ernaar binnen 2 werkdagen antwoord te geven. Mocht dat onverhoopt niet lukken, neemt u dan gerust contact op met onze assistente.

> Naar e-consult.

Inzage in uw dossier, inzien van labuitslagen-consult

U kunt een deel van uw huisartsen dossier inzien via een beveiligde omgeving, OPEN. U kunt dan ook recente labuitslagen inzien. Hiervoor dient u een account aan te maken.

Echografie

Sinds 2022 verricht Liesbeth Vogels ook echografisch onderzoek in de praktijk. Dit voorkomt soms onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis of helpt juist gericht te verwijzen. Het is kostenloos voor onze patienten omdat het onder de huisartsenzorg valt.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachten- functionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE, of bellen naar 088 0229190.

Als u er met de huisarts èn met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

Contact en praktijkinformatie

Huisartspraktijk Wijchen-Zuid
Huissteden 1452
6605 HL Wijchen

telefoon: 024 - 641 14 41
avond/weekend: 024 - 352 35 79

Alle praktijkinformatie